Termeni și condiții utilizare site

Capitolul I – Dispoziții generale

 1. Termenii folosiți în continuare au următorul înțeles:
 • Noi înseamnă: OhLaLa Media SRL (sau „OhLaLa Media”, sau „Societatea”), o societate comercială înființată în baza și supus legilor din România, având sediul social în Oradea, judeţul Bihor, România, și numărul de identificare fiscală RO17644731, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J05/1248/2005, e-mail: info@ohlalamedia.ro, telefon:+40 724 082 738
 • Dumneavoastră/Utilizatorul înseamnă: persoana fizică sau juridică ce accesează și navighează Website-ul;
 • Website-ul înseamnă: paginile de internet disponibile la adresa https://www.ohlalamedia.ro/ împreună cu toate subpaginile lor;
 • Servicii înseamnă: Serviciile prezentate pe Website, pe care Noi le prestăm în baza unui contract de prestări servicii încheiat în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Termeni și condiții înseamnă: toate dispozițiile prezentate în continuare ce se aplică relației dintre Noi și Dumneavoastră, atunci când accesați sau utilizați Website-ul;
 • Politica de confidențialitate înseamnă: Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și politica privind modulele cookie;

Capitolul II – Aplicabilitate

2.1. Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate, se aplică de fiecare accesare și utilizare a Website-ului de catre utilizator. Astfel, în măsura în care navigați și utilizați Website-ul ohlalamedia.ro, înțelegeți și acceptați că veti fi supus acestor Termeni și condiții și Politicilor GDPR, dispozițiile prezentate având forță juridică obligatorie. Accesarea și navigarea pe Website reprezintă acordul Dumnevoastră cu privire la aplicarea acestor Termeni și condiții.

2.2. În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții sau cu Politica de confidențialitate, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul.

2.3. Totodată, prin accesarea și utilizarea Website-ului declarați că îndepliniți toate condițiile legale pentru emiterea acordului prevăzut mai sus și că nu există niciun alt impediment legal care să atragă neaplicarea acestor Termeni și condiții. Noi nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care informațiile furnizate de Dumneavoastră nu sunt corecte.

2.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor trebuie să aveți în vedere că între OhLaLa Media și Dumneavoastră nu se încheie un contract de prestări servicii.

Capitolul III – Informațiile prezentate pe Website

3.1. Pe Website sunt prezentate unele articole de specialitate din domeniul branding, marketing si social media. Aceste articole au un rol pur informativ, nereprezentând asistență sau consultanță pe subiectele prezentate.

3.2. Consultanța este furnizată numai în baza unui contract de prestări servicii încheiat între Dumneavoastră și Societatea OhLaLa Media SRL, în conformitate cu dispozițiile legale.

3.3. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizați informațiile prezentate pe Website. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că OhLaLa Media nu poate fi responsabilă pentru eventualele prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea informațiilor prezentate pe Website.

Capitolul IV – Servicii

4.1. Pe Website sunt prezentate o parte din Serviciile furnizate de OhLaLa Media. Dacă doriți contractarea acestora, vă rugăm să ne contactați fie prin secțiunea de contact ori prin celelalte mijloace disponibile.

4.2. Vă rugăm să nu ne transmiteți documente și informații confidențiale cât timp nu ați încheiat un contract de prestări servicii.

Capitolul V – Proprietatea intelectuală

5. Dispoziții generale

5.1. Întregul conținut disponibil pe Website este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Este interzisă orice copiere, înregistrare, descărcare, transmitere, reproducere, distribuire și orice alte operațiuni similare a conținutului Website-ului făcute în alte condiții decât cele permise de lege și arătate în continuare.

5.2. Articolele de specialitate pot fi distribuite, în integralitate, numai prin funcționalitatea Website-ului, respectiv prin butonul distribuie. De asemenea, este permisă copierea adresei web la care se află articolul și distribuirea acesteia.

5.3. Pot fi distribuite, reproduse, copiate sau transmise anumite secțiuni sau paragrafe ale articolelor prezentate pe Website numai cu indicarea sursei și a autorului.

5.4. Sub nicio formă nu este permisă distribuirea, copierea, descărcarea, transmiterea, reproducerea și alte operațiuni similiare a articolelor prezentate pe Website, în integralitate sau în parte, fără indicarea sursei sau autorului. Ne rezervăm dreptul să sesizăm toate instituțiile abilitate pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

5.5. Toate elementele creative ale Website-ului nostru, cum ar fi elementele grafice, branding sau descrierea serviciilor, sunt protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală și nu pot fi copiate, înregistrate, descărcate, transmise, reproduse, distribuite sau supuse oricăror operațiuni similare.

Capitolul VI – Declinarea de răspundere

Dispoziții generale

6.1. Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care Dumneavoastră utilizați Website-ul. Astfel, nu garantăm niciun rezultat cu privire la utilizarea Website-ului și nu puteam fi ținuți responsabili pentru orice prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Website-ului și a informațiilor prezentate pe acesta.

6.2. Site-ul web conține linkuri către alte site-uri web și resurse. Aceste linkuri sunt furnizate doar pentru comoditate. Includerea oricărui link către un site web nu implică acordul sau aprobarea de către OhLaLa Media a site-ului web, a declarațiilor de pe acesta sau a entităților, produselor sau serviciilor acestora. OhLaLa Media nu a revizuit în totalitatea lor site-urile web linkuite și nu este responsabilă pentru conținutul sau disponibilitatea acestora. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile web terțe legate de acest site web, faceți acest lucru în întregime pe propriul dvs. risc.

6.3. Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la nefuncționalitatea Website-ului sau la imposibilitatea de accesare a acestuia. Website-ul este furnizat „așa cum este” neavând nici-o obligație cu privire asigurarea funcționalității Website-ului.

6.4. Astfel, înțelegeți și acceptați că nu puteți formula nicio pretenție împotriva noastră pentru orice neplăceri sau prejudicii pe care le-ați putea suferi, așa cum au fost descrise în această secțiune.

Capitolul VII – Prevederi finale

 1. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor înțelegeți și acceptați ca legea aplicabilă acestora să fie legea română, atât în ceea ce privește condițiile de fond, cât și cele de formă.
 2. Locul acceptării Termenilor și Condițiilor este considerat a fi Oradea, România.
 3. Noi ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și condiții după cum vom considera necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noile dispoziții, vă rugăm să nu mai accesați și utilizați Website-ul.
 4. În cazul în care o clauză din acești Termeni și condiții nu se pot aplica, din orice motive, clauza respectivă va fi înlocuită cu dispoziția legală relevantă situației pentru care fusese prevăzută clauza și care se apropie cel mai mult de sensul clauzei inaplicabile.
 5. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții sunteți de acord ca orice litigii apărute între Dumneavoastră și Noi să fie soluționate de instanțele de judecată din Oradea, România.
 6. În cazul unor conflicte de interpretare între versiunile lingvistice ale acestui document, va avea prioritate versiunea în limba română.